Vận tải hàng không

Dịch vụ vận tải hàng không của chúng tôi cung ứng nhiều sự lựa chọn vận tải cho khách hàng, gồm:
- Vận tải hàng không hàng hóa xuất nhập khẩu.
- Ðóng gói và bao bì hàng hoá.
- Giao nhận hàng từ nơi nhận đến nơi giao cuối cùng.
- Thủ tục thông quan. 
- Kho bãi và phân phối hàng hoá.

 

Date 25/3/2010