>
7 người đang online
lượt truy cập

Hội thảo cảng biển và Logistics Việt Nam năm 2009

Trong hai ngày 20 và 21/10/2009, Cục HHVN phối hợp với Lloyd’s List tổ chức Hội thảo về cảng biển và Logistics Việt Nam lần thứ 3.

Tại Hội thảo, Bộ GTVT, Cục HHVN, Bộ Kế hoạch-Đầu tư đã giới thiệu những chủ trương về đầu tư, kế hoạch phát triển hệ thống giao thông vận tải tại Việt Nam, đặc biệt là cảng biển và lĩnh vực logistics. Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang cũng đã giới thiệu tại Hội thảo hai khu vực cảng biển tiềm năng là Vân Phong và Cái Mép – Thị Vải.
Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải cũng đã có những tham luận đề cập đến các vấn đề về tình trạng giao thông, năng lực cũng như tiềm năng phát triển của các cảng, khả năng hoạt động logistics của các doanh nghiệp Việt Nam, những cơ chế chính sách về tài chính, đầu tư tại Việt Nam.